Looking for a place for entertainment? Most updated news
on saunas, massage, bars and other hot spots.
Also, get info on news, chats, pics, traveling and many other areas.
搜尋同志消費娛樂熱點,桑拿、按摩、酒吧實況報導。
時事百態自由討論專區,圖片、聊天、旅遊各式其色。

唔好刪我的post帖子, 驚呀?各位版主,TVB...等,市民知道...

唔好刪我的post帖子, 驚呀?各位版主,TVB...等,市民知道...

市民不可不知......永遠.......緊急

(更新)

a. 香港電台,icac, 整個乞兒 警察部門 ,政府部門, 社會福利部門,議員,tvb, 澳門,中國,電影公司,廣告公司, 各位職員(及其家屬,包括女人,小孩子)........ ,陳燕萍,林超榮, 林大輝,劉天賜.......整些唔覺唔覺的小動作中動作  !!

b. 人人練大力功夫長跑撞先阻先(自己練負重量不同),亂過馬路,任何車輛撞死無得賠或賠償......, 天台等等掉屎尿胡椒粉, 玻璃通渠水, 無証據.....鬥過.......!!

c. 群眾街坊知道,有機會整死.. ...大家扮善良,吹咩噢.....很多很多國家很早知道, 市民一樣要事事滿意........(和 下文)

***************************************
***************************************
生意人, 商家, 學生 , 打工仔----利益, 非看不可
睇完會明白,利益 在 哪裡 ???

1.....我投訴 ,報案 取消了,仍 然 被人留意,條街 唔係我,亦都唔係 中國政府,香港政府,香港電台,乞兒警察,TVB, icac,.....等等 ,承認了犯法(下文)

2....垃圾乞丐 警察整個部門,公安,医生,icac,香港电台,TVB ,政府(及其仔女老公老婆老豆老母)...等,
你地住哪住邊街坊群眾知道, tvb,香港電台, 藝人,乞丐 警察整個部門, icac...等等, 人人擴大,警權政府權在哪?睇唔起以為了不起? 吹咩噢(下文)

3.....知道大家 正在留意,目的 ,整死你们及仔女老豆老母..., 耻笑,難受,返工返學難受,被人玩....驚呀,唔讀唔做,吹咩噢......(下文 )

4... ...大量 街坊 群眾知 道,鬥過....街坊群眾人人都要民主和利益....鬥過,知道好多道人.......(上文-下文)

詳細 ---<<終極 ---絕版---香X藝人秘聞>>
facebook搜尋: wosinlok@outlook.com (名字: wo sin lok )
facebook搜寻: hochilo@mail.com
facebook搜寻: auchilo@mail.com
QQ: ngmanwa1993@qq.com / 3247942334
QQ: ngkaman1993@qq.com / 2496648773
QQ: leesinka@qq.com / 3351839063
facebook 搜尋: matinkai@hotmail.com (名: ma tin kai )
facebook 搜尋: lufungshan@outlook.com (名字: lu fung shan )

*******因為, <<終極 ---絕版---香X藝人秘聞>>有些人被, 留意,跟住,討論,滋擾,討論,黑客...等等,竟然有人夠擔返工玩番垃圾警察,老差骨,垃圾專業專家的仔女老公老婆, 垃圾警察,老差骨,垃圾專業專家的仔女老公老婆返工 俾人玩到 坐係公園 哭泣,流淚 !! 有的仔女係外國留學一樣俾人玩到 坐係公園 哭泣,流淚 ---<<終極---絕版---香X藝人秘聞>> 有提及過, 納稅人 要交稅 !! *************

1.......另外 : 有警察 在 網上, 公廁 假扮 (引誘) 同性 戀者 ,雙性 戀者, 捉, 唔好去 !! 用第二種方式去找 長久愛人 ....!!!!!!!!!

無及沒有 警察維持治安 無所謂, 有提及過 在 <<終極 ---絕版 ---香X藝人秘聞>> 內 - 上文

2.......還有, <<終極---絕版---香X藝人秘聞>> - 上文, 已經超過 50000000 ( 5千萬 ) 人知道 , 包括 香港, 中國, 澳門......等等, 垃圾 乞兒 警察......等等 !!! ( 上文 )

通知 特首, 香港政府, 傳媒, 新城, 881903, 香港電台, 娛樂圈, 唔駛黑客, 我地有好多無登記電話咭--- (((----- 犯法-----公開俾 全中國 市民知----上文----))))))))))))))))

註:1.2.3.4.a.b.c

請公開---上文

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
{解散警隊}失業喎**增肥再自己練大隻功夫長跑

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
{解散警隊}失業喎**增肥再自己練大隻功夫長跑

TOP

免責聲明:本站是以即時上載留言的方式運作,一切留言只代表留言者個人意見,本站及其管理者將不為使用者的行為或所張貼的資訊負任何法律責任。由於本站受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。本站有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,本站並保留法律追究權利。

Copyright © 2010- 基紛 gayfunhk All Right Reserved.   版權所有,不得轉載。