Looking for a place for entertainment? Most updated news
on saunas, massage, bars and other hot spots.
Also, get info on news, chats, pics, traveling and many other areas.
搜尋同志消費娛樂熱點,桑拿、按摩、酒吧實況報導。
時事百態自由討論專區,圖片、聊天、旅遊各式其色。

優惠陸續有來!

本帖最後由 cheap精 於 2019-2-1 21:02 編輯

51283491_10157190243363939_8197110187253825536_n.jpg
2019-2-1 21:0151604169_10156496024716939_3606316414467571712_n.jpg
2019-2-1 21:0150981269_10156493825121939_1772508401486528512_n.jpg
2019-2-1 21:01
公館桑拿
香港九龍佐敦道30號永盛大廈三樓。
電話:(+852) 6883 6475

GONG GUAN SAUNA
3rd Floor, Vincent House, 30 Jordan Road, Kowloon, Hong Kong.
Tel: (+852) 6883 6475

期待 9 月!優惠更精彩啦!
自由自在 , 無拘無束 。

TOP

期待 9 月!優惠更精彩啦!
cm170 發表於 2017-8-28 11:08    有新公布嗎?
歸隱田居,但又歡迎來訪

TOP

唔見有囉!有啲失望!
自由自在 , 無拘無束 。

TOP

請看上圖,已經更新!

TOP

how to define "quality bears"?
歸隱田居,但又歡迎來訪

TOP

回復 6# 錦田俠
印象中你話唔玩香港桑拿㗎喎 !
自由自在 , 無拘無束 。

TOP

23號 星期一,有無去公館?
自由自在 , 無拘無束 。

TOP

回復 8# cm170
… 人 …
自由自在 , 無拘無束 。

TOP

回復 8# cm170


    你 pm 我啦。
    10月23星期一,不如約你11月13或20啦。
歸隱田居,但又歡迎來訪

TOP

免責聲明:本站是以即時上載留言的方式運作,一切留言只代表留言者個人意見,本站及其管理者將不為使用者的行為或所張貼的資訊負任何法律責任。由於本站受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。本站有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,本站並保留法律追究權利。

Copyright © 2010- 基紛 gayfunhk All Right Reserved.   版權所有,不得轉載。