Looking for a place for entertainment? Most updated news
on saunas, massage, bars and other hot spots.
Also, get info on news, chats, pics, traveling and many other areas.
搜尋同志消費娛樂熱點,桑拿、按摩、酒吧實況報導。
時事百態自由討論專區,圖片、聊天、旅遊各式其色。

新手,點玩?有咩玩?

TOP

好吸引!
歸隱田居,但又歡迎來訪

TOP

回復 2# smwong


    師兄,有沒有興趣一起去?
歸隱田居,但又歡迎來訪

TOP

回復 4# 錦田俠 太激日山活動唔係咁啱我住

TOP

回復 5# smwong


    單獨約你又有冇興趣呢?
歸隱田居,但又歡迎來訪

TOP

回復 6# 錦田俠
暫時唔需要住,已有一sp,唔想當0太密

TOP

回復 6# 錦田俠
你係純1?

TOP

回復 7# smwong


    咁又唔一定 10 嘅。
歸隱田居,但又歡迎來訪

TOP

回復 8# smwong


    10 / 69,safe 就乜都得。
歸隱田居,但又歡迎來訪

TOP

免責聲明:本站是以即時上載留言的方式運作,一切留言只代表留言者個人意見,本站及其管理者將不為使用者的行為或所張貼的資訊負任何法律責任。由於本站受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。本站有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,本站並保留法律追究權利。

Copyright © 2010- 基紛 gayfunhk All Right Reserved.   版權所有,不得轉載。